فرصت های شغلی

همکاری با نیک پویان

با توجه به گسترش بخش اجرایی شرکت نیک پویان، از علاقه مندان به همکاری در زمینه های فروش و بازاریابی دعوت به عمل می آید. اطلاعات ارسالی شما نزد نیک پویان بصورت محرمانه محفوظ خواهد ماند و صرفا جهت بررسی های بخش نیروی انسانی شرکت از آن استفاده خواهد شد.

تخصص های مورد نیاز

داشتن حداقل دو سال سابقه کار بازاریابی و فروش به ویژه در زمینه لوازم و تجهیزات پزشکی و دندان پزشکی

آشنایی و تسلط کامل به زبان انگلیسی

توانایی کامل کار با کامپیوتر و آشنایی کامل با نرم افزارهای Microsoft Office، Adobe Acrobat، انواع نرم افزارهای مدیریت مشتریان و بازاریابی بین المللی

فرم استخدام

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 10 MB

لطفا صبر کنید